Personuppgiftspoicy

Nu tror du att vi presenterar frukt. Det gör vi inte. Utan deklarerar hur vi hanterar dina uppgifter

Min verksamhet är kortfattad nog på så sätt att dina uppgifter som du lämnar via kontaktformulär. Hanteras med ödmjukhet och för ändamålet.

Vi tar personlig integritet på allvar varvid dina uppgifter sparas i form av mailkorrepsondens som kontaktformulär är kopplade till. Vi använder oss av Google som klient med SSL anslutning (krypterad).

Vi använder inga tjänster som epostmarknadsföring eller för den delen ger ut uppgifter till 3:e part.

Vill du att dina uppgifter som namn, email raderas kan du be om det via mailen info@larenholtzmedia.se